ក្រុមហ៊ុន Google បង្ហាញជំហរចូលរួមលើកកម្ពស់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឌីជីថលនៅកម្ពុជា

ថ្មីៗនេះ ពិភពលោកបានទទួលស្គាល់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេបំផុតមួយ ជាមួយនឹងការកើនឡើង GDP រហូតដល់ ៧៥ពាន់លានដុល្លារ។ លទ្ធផលជាវិជ្ជមាននេះ បានបើកផ្លូវសម្រាប់ការវិនិយោគ នាំមកនូវទំនើបកម្មដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់កម្ពុជា និងជាពិសេសលើផ្នែកឌីជីថល ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាយុគសម័យបច្ចុប្បន្ន។

ជាក់ស្ដែង កិច្ចអភិវឌ្ឍ មិនអាចកាត់ផ្ដាច់ចេញពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបានឡើយ។ ដោយសម្លឹងឃើញពីសម្ទុះរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន Google បានបង្ហាញនូវឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការគាំទ្រដល់ចក្ខុវិស័យ គោលនយោបាយ និងសកម្មភាពអាទិភាពរបស់ក្រសួង ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ។ ក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តម ជាប សត្ថារតន៍ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ តំណាងក្រុមហ៊ុន Google ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លោក Yves Gonzalez បានលើកឡើងអំពីគោលបំណងក្នុងការស្វែងយល់អំពីបរិវត្តកម្មឌីជីថល និងឱកាសដែលក្រុមហ៊ុន Google អាចចូលរួមលើកកម្ពស់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឌីជីថលនៅកម្ពុជា។